Pris

För varje order förhandlas priset individuellt med kunden.

Vi fakturerar med ROT-avdrag och moms.

Sedan 2009 finns ROT-avdraget. Det är ett skatteavdrag som innebär att du som privatperson betalar 50% av den totala kostnaden för mina tjänster. Rot-avdraget gäller förutsatt att du har en deklarerad inkomst (även pension räknas ). Maxbeloppet per år och person är 50.000 kronor. Läs mer på

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/rotrutarbete